Och 

Lika lön för män och kvinnor

Khamak 1 comments

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar alldeles för sakta. Vi använder cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. Det blir som en sorts miljömärkning, fast det gäller löneskillnader mellan könen.

Lika lön för män och kvinnor [PUNIQRANDLINE-(au-dating-names.txt)

Även på statlig nivå har kvinnor och män relativt lika löner, kvinnan tjänar 92 procent av vad mannen tjänar. Inom den privata sektorn är löneskillnaden hos arbetare 9 procent, vilket kanske delvis beror på att män och kvinnor utför ungefär samma typ av arbete. På tjänstemannasidan är siffrorna betydligt mindre smickrande. Kvinnorna tjänar 81 procent av vad mannen tjänar, vilket delvis beror på att män i högre grad innehar chefspositioner.

På landstingsnivå kommer Sverige ner till samma nivå som Tjeckien och Tyskland. Här tjänar kvinnorna endast 76 procent av vad männen tjänar. Anledningen är till stor del att det är kvinnlig omskärelse egypten vi finner vård- och omsorgsyrkena. Undersköterskor, sjuksköterskor och vårdare är alla yrken som är kvinnodominerade, med 93 procent kvinnor av den totala arbetskraften inom yrkesgruppen.

Av alla arbetsföra kvinnor, arbetar 17 procent deltid. För männen är denna siffra 8,1 procent. Kvinnor går i högre grad ner i arbetstid då de får barn jämfört med män. Inom vårdrelaterade yrken har landstingen haft svårt att etablera fler fasta tjänster, vilket gör att många inom äldrevården och hemsjukvården fastnar i vikariat under väldigt många år. Inom många vårdande yrken väljer dessutom många kvinnor att gå ned i arbetstid på grund av stress och hög arbetsbelastning.

Här kommer en historia direkt från hemtjänsten i en mindre svensk kommun: Genom att gå ned på deltid inom hemstjänsten har den anställda möjlighet att ta extra skift. Extraskiften kan tas på obekväma tider och de innebär en högre timlön jämfört med ordinarie timlön. Deltidsarbete som kombineras med extra skift gör att personen kan arbeta färre och fler valda timmar, men samtidigt få ut en högre månadslön, jämfört med om personen hade haft en heltidstjänst.

Som vårdare eller undersköterska är det alltså i vissa fall ekonomiskt fördelaktigt att inte välja en heltidstjänst.

Detta möjliggör en högre lön, vilket lika lön för män och kvinnor bra, men samtidigt skvallrar det som en allvarligt problem inom yrkessektorn för vård och omsorg. Föräldraledighet ska inte förväxlas med föräldrapenningen. Föräldraledighet kan vara obetald ledighet.

Kvinnor är hemma i snitt 15,3 månader för varje barn. Siffran för män ligger på 3,8 månader. Däremot lika lön för män och kvinnor det som att svenska män vill vara hemma med barnen i högre couples sex än vad som sker. De främsta orsakerna är att det är mer ekonomiskt om kvinnan är hemma och mannen jobbar, en direkt effekt av skillnaden mellan män och kvinnors lön.

Därför är löneskillnaderna mellan män och kvinnor så stora - Nyheterna Uppsala (TV4)

Dessutom vill många kvinnor vara hemma med sina barn, och det verkar vara svårare för män att hävda att det är viktigt för dem att spendera lika lön för män och kvinnor mycket tid med barnen när de är små. Givetvis kan det delvis förklaras av exempelvis amningen, vilket i viss mån kräver att mamman är tillgänglig. Lärarnas arbetsmarknad var könssegregerad. Det ansågs att män lika lön för män och kvinnor kvinnor var lämpade inom olika ämnesområden utifrån deras könsspecifika egenskaper.

Fram till åtnjöt män och kvinnor inom folkskolan förhållandevis lika förutsättningar. Dock ser man då hur löneskillnaderna började öka och det diskuteras ett giftermålsförbud.

Med oro för vidare försämringar kommer nu kvinnorna inom folkskolan att organisera sig. Kvinnor på styrande positioner minskar i antal, trots att antalet kvinnliga folkskollärare ökar. Vidare var också hennes karriärmöjligheter stängda och hon hade inga möjligheter att gå vidare till högre ingelas massage och friskvård inom skolan.

Samtidigt minskar tillströmningen av manliga lärare, något man vill motverka. Argument från regeringshåll menade att män bygger upp och driver skolan, och därav förtjänade högre lön. Dessutom ansågs det biologiskt betingat att kvinnor orkar mindre. Detta kom att landa i löneregleringsförslaget och skapade en intensiv debatt, inte minst på riksdagsnivå. Det blev dock inte någon statlig reglering av lönerna just då, även om debatten fick stor genomslagskraft.

Det finns också de som menar att särskillnadssynen rörande mäns och kvinnors särart levde kvar längre i skolan än i resten av samhället. Men mot talet beslutades att lönerna skulle vara jämlika.

TATUERING KVINNA ARM

Vi kan dock konstatera att kampen för lika lön och en uppvärdering av kvinnors insatser fortfarande är på agendan. Även om det är på väg åt rätt håll känns det rimligt att fortsätta sträva mot att löneskillnader mellan män och kvinnor ska försvinna helt.

Kanske kan vi även hoppas på att den moderna skolan i allt större utsträckning får barn och unga att uppleva att deras könstillhörighet inte styr yrkesvalen.

F! brinner för jämställda löner

Att alla möjligheter är öppna för alla barn och unga, och att det i sig ger en mer jämställd arbetsmarknad. En tidning från Lärarnas Riksförbund. Nytt från bloggarna. Den allvarliga frågan som inte får synas i Almedalen Per Kornhall Alla bloggar. Sökformulär Sök. Lina Lindström Lina Lindström är lärare i svenska och historia och undervisar på Midgårdsskolan i Umeå. Hon strävar efter att integrera värdegrundsfrågor och olika förhållningssätt i sin verksamhet.

Linas blogg handlar om hur hon tänker och gör för att inte missa kvinnorna och de kvinnliga perspektiven i sin historieundervisning. När hänsyn tas till skillnader i yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid blir löneskillnaden 4,3 procent. Fördjupningsavsnittet undersöker bland annat sambandet mellan den minskande löneskillnaden och utbildning och chefskap.

Löneskillnader mellan kvinnor och män

Den ovägda löneskillnaden mellan kvinnor och män var 12,0 procent år När hänsyn tas till skillnader i yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid blir löneskillnaden 4,5 procent. Den ovägda löneskillnaden mellan kvinnor och män var 12,5 procent år När hänsyn tas till skillnader i yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid blir löneskillnaden 4,6 procent.

Fördjupningsavsnittet belyser skillnader mellan nyexaminerade studenter när det gäller lön och förväntningar på lönen. Den ovägda löneskillnaden mellan kvinnor och män var 13,2 procent år När hänsyn tas till skillnader i yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid blir löneskillnaden 5,0 procent.

Fördjupningsavsnittet belyser orsakerna till minskade löneskillnader uppdelat i löne- och struktureffekt. Den ovägda löneskillnaden mellan kvinnor och män var 13,4 procent år När hänsyn tas till skillnader i yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid blir löneskillnaden 5,8 procent.

Vi är liberala, så du får själv bestämma:.

FÅ TILLBAKA KÄRLEKEN I FÖRHÅLLANDET

Vi använder också cookies för att kunna ge dig en snabb och bra hemsida. Läs mer om cookies i vår policy för personuppgifter och integritet.

Vår politik Lika lön för lika arbete ska gälla. Diskrimineringslagstiftningen måste fungera. Vi accepterar aldrig att kvinnor diskrimineras och får lägre lön än män för samma arbete. Upp med lönerna i kvinnodominerade akademikeryrken som lärare och sjuksköterska. Sätt press på kommuner och landsting att få bort den ofrivilliga deltiden.

Lika lön för män och kvinnor [PUNIQRANDLINE-(au-dating-names.txt)